[Управлінський облік. Бюджетування]

Управлінський облік. Бюджетування

В умовах сучасної ринкової кон'юнктури банки змушені боротися з витратами і шукати нові інструменти управління, які дозволили б покращити конкурентні переваги продуктів і підвищити прибутковість операцій. Одним з таких інструментів управління є система управлінського обліку та бюджетування. Комплексна автоматизація управлінського обліку допомагає керівництву оцінити реальний стан речей у власному бізнесі і оптимізувати управління фінансами.

Переваги в управлінні банком

 • менеджмент банку володіє актуальною інформацією та оперативно може приймати управлінські рішення
 • експерти економлять час на зборі та обробці даних - на підставі готового аналізу фахівці виявляють проблемні ділянки в системі управління
 • більш ефективно використовуються банківські ресурси: людські, фінансові, матеріальні
 • єдина система управління фінансами, узгоджена з вибраною стратегією бізнесу

Основні можливості

- автоматизація процесу фінансового контролю, оперативний контроль витрат

- розподіл доходів і прямих витрат:

 • автоматичне/ручне маркування об'єктів (аналітичних рахунків доходів/витрат, угод, документів доходів/витрат, карток основних засобів і т.д.) різними параметрами управлінського обліку
 • відображення та аналіз залишків і оборотів в розрізі об'єктів управлінського обліку

 - розподіл непрямих витрат з центрів витрат на центри прибутковості, і далі – на продукти, на клієнтів, на відділення:

 • застосування каскадного багатокрокового методу розподілу без зворотних зв'язків (калькулювання повної собівартості)
 • зазначення ключів розподілу вручну з фіксацією на місяць

 - формування управлінських звітів:

 • баланс банку в розрізі об'єктів управлінського обліку
 • доходи і прямі витрати
 • непрямі витрати (з відображенням ланцюжка алокацій)
 • трансфертні доходи і витрати

 - розрахунок трансфертних доходів / витрат на основі балансу трансфертних ресурсів:

 • аналіз кожного аналітичного рахунку, що є трансферним ресурсом, для розрахунку трансфертних доходів/ витрат у розрізах параметрів управлінського обліку
 • автоматичне розпізнання подій, що відбуваються з ресурсними рахунками (прострочення, пролонгація, дострокове розірвання, додаткові поповнення, виникнення коригуючих проводок), і адекватне їх відображення в трансфертних розрахунках
 • облік лімітів каси як трансфертних ресурсів
 • облік пільгових періодів при автоматичному визначенні трансфертної ставки
 • розрахунок умовно стабільного залишку на поточних рахунках, револьверних кредитах та овердрафтах, і прийняття цього залишку в якості трансфертного ресурсу
 • автоматичне збереження результатів аналізу та розрахунків: трансфертний (управлінський) баланс, звіт про доходи/витрати

   

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Сбербанк]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[ПромІнвестБанк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]