ProVision to be Launched in Europrombank

23 May 2018

[ProVision to be Launched in Europrombank]

Наприкінці квітня 2018 року в ПАТ«ЄВРОПРОМБАНК» було впроваджено спільний продукт компаній CS та EY – ProVision. Реалізація проекту від моменту узгодження вимог до запуску рішення в продуктив зайняла три місяці.

Відомо, що у 2018 році банківська система України розпочала перехід на міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ) 9 «Фінансові інструменти». Згідно вимогами нового стандарту банки повинні будуть враховувати очікувані кредитні збитки, а не фактично понесені, як того вимагає чинна версія - МСБО 39.

Це великий етап у розвитку банківської системи, яка торкнувся усіх учасників фінансового ринку.

У зв'язку з цим компанії CS і EY об'єднали зусилля з метою створення комплексного програмного рішення для оцінки знецінення відповідно до вимог МСФЗ 9. Рішення отримало назву ProVision.

ProVision дозволяє виконати всі етапи оцінки очікуваних втрат, передбачені вимогами МСФЗ 9:

  • вибрати параметри істотного збільшення кредитного ризику
  • розподілити активи по «кошиках» резервування
  • оцінити параметри кредитного ризику на підставі історичних даних банку або на підставі зовнішніх оцінок
  • розрахувати очікувані кредитні втрати за колективним та індивідуальними підходами для всіх типів фінансових інструментів, які підлягають резервуванню

Компанія EY надала підтримку при розробці методологічних підходів. Методика, яка реалізована у програмному модулі, заснована на міжнародному досвіді, а також враховує особливості бізнес-профілю банку ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Методологія передбачає опціональність в підходах і широкі можливості кастомізації, що дозволить банку актуалізувати підходи в подальшому зі зростанням банку.

Досвід роботи з ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» продемонстрував, що в невеликих банках проект може бути впроваджений в дуже короткі терміни.

«Проект впровадження ProVision в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» був успішно виконаний в максимально стислі терміни - три місяці завдяки злагодженій роботі банку, компанії-методолога - EY і компанії-розробника - CS. Впровадження дозволило ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» виконати вимоги НБУ з оцінки знецінення активів, згідно з вимогами МСФЗ 9, у встановлений термін»,   прокоментувала Любов Квач, провідний аналітик, керівник відділу супроводу активних банківських операцій компанії CS.

 

Subscribe to our Updates